Gouden Handdruk Rotterdam en omstreken

Heeft u vragen? 010 - 403 11 11

ma t/m vr: 8:30 - 17:15

Veelgestelde vragen

Gouden handdruk direct uitbetalen

Afkoop van stamrecht werd vroeger gesanctioneerd, waardoor direct belastingheffing alsook revisierente (boete van 20% over de waarde) verschuldigd was over het volledige stamrechtkapitaal. Sinds 1 januari 2014 wordt afkoop niet meer als een oneigenlijke handeling gezien en is de revisierente komen te vervallen. Voor (enkel) het jaar 2014 probeert de wetgever zelfs afkoop te stimuleren door 20% van de waarde onbelast te laten, Als voorwaarde voor het toepassen van een deels onbelaste uitkering dient het volledige stamrecht te worden afgekocht.

Uw gouden handdruk afkopen heeft als voordeel dat u direct kunt beschikken over het na belasting overgebleven kapitaal. Het nadeel is dat u éénmalig een extra hoog inkomen hebt dat (voor 80% in 2014) tegen het progressieve tarief van maximaal 52% wordt belast. Bijkomend nadeel kan zijn dat inkomensafhankelijke toeslagen in het jaar van afkoop niet worden toegekend vanwege het verzamelinkomen in dat betreffende jaar. Over het na belasting overgebleven kapitaal bent u mogelijk tevens (bij overschrijding van het heffingsvrije vermogen) vermogensrendementsheffing verschuldigd. Deze heffing bedraagt 1,20%.

De adviseurs van Acadium Bastion kunnen het bestaande stamrecht analyseren (qua rendement, overlijdensdekking, voorwaarden etc.) en voor u nagaan of het overhevelen van het bestaande stamrecht naar een ander prouct of een andere uitvoerder aantrekkelijk kan zijn. Ook kunnen zij voor u nagaan of met afkoop van een bestaand stamrecht in uw situatie fiscaal voordeel is te behalen.

Mogelijkheden met bestaand stamrecht:

Uw gouden handdruk adviseur?

Paul Lucken
Paul Lucken
Financieel planner FFP Estate planner REP
gouden handdruk advies Rotterdam
Lees meer over onze medewerkers, hun ervaring, vakkennis en achtergrondinformatie.

Gratis brochure

Download uw gratis brochure.

Vragen? Maak een afspraak met een van onze ervaren adviseurs.

Wie zijn wij? Lees de achtergrondinformatie over Goudenhanddruk.nl!
gouden handdruk advies Rotterdam
Gouden Handdruk Specialist
Gouden Handdruk Specialist